Cambiar idioma

agenda
Informe d'Activitats
Irea amb xifres
  • 100  Investigadors   
  • 254  Seminaris IREA
  • 397  Publicacions
  • 189  Documents de treball IREA
Llegir més
Subscriu-te al Newsletter

Viabilitat i Repercussions de l'Establiment d'un Salari Mínim De Ciutat

Viabilitat i Repercussions de l'Establiment d'un Salari Mínim De Ciutat

data:24/03/2017

Durant les jornades “Viabilitat i repercussions de l'establiment d'un salari mínim de ciutat” celebrades al  Col·legi d’Economistes de Catalunya, el director d'IREA Jordi Suriñach ha participat en la presentació de l’estudi sobre “l’impacte de l’adopció d’un salari mínim a nivell local. Evidència internacional” elaborat pel laboratori AQR-lab d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona.

Una de les principals conclusions del treball -que ha comparat diverses recerques a nivell internacional- és que la implantació d’un salari mínim no destrueix ocupació, tot i les diverses veus acreditades que fins fa pocs anys així ho asseguraven. Entre els diversos efectes positius del salari mínim, els autors destaquen un augment de la capacitat adquisitiva per part dels treballadors en les franges salarials més baixes, fet que genera més activitat econòmica; i una disminució de les taxes de pobresa i de la desigualtat, que també es tradueix en una menor dependència d’ajuts i prestacions socials. Ara bé, sí que s’observa un augment dels preus en alguns sectors.

Donat que els estudis en què es basen les recerques internacionals s’han fet sobre territoris amb economies diferents a la realitat de l’AMB i l’economia catalana, l’estudi també recomana fer una avaluació ex-ante sobre les característiques (estructura salarial, especialització sectorial, nivell de formació dels treballadors, etc) de l’AMB que afectarien a l’aplicació del salari mínim. Així mateix, suggereix tot un conjunt de temes sobre els que caldria reflexionar abans d’implantar la mesura (com el nivell salarial, la periodificació de la introducció de la mesura, si caldria plantejar-se excloure a determinats col·lectius o sectors, els mecanismes d’adopció, etc).