Cambiar idioma
agenda
Informe d'Activitats
Irea amb xifres
  • 78  Investigadors   
  • 335  Seminaris IREA
  • 619  Publicacions
  • 249  Documents de treball IREA
Llegir més

Subscriu-te al Newsletter

The benefits of PSM: an oasis or a mirage?

The benefits of PSM: an oasis or a mirage?

Data: 
19/10/2018


El document escrit pels Drs. Sahar Awan, Germà Bel (membre del GiM) i Marc Esteve es titula The benefits of PSM: an oasis or a mirage?. A continuació tenim el resum:

L'interès acadèmic en la motivació del servei públic ha generat una gran quantitat d'investigacions que expliquen els seus beneficis per a les organitzacions del sector públic; incloent major satisfacció laboral dels empleats, millor acompliment individual, major intenció de romandre amb l'organització i major compromís organitzatiu. Sin embargo, una inspecció més detallada de la literatura revela evidència empírica mixta per a cada un d'aquests impactes de PSM. Es realitza una metaanàlisi sobre cada un d'aquests cinc impactes de PSM per explicar la divergència en els resultats de la literatura existent. Es va trobar evidència de l'existència d'un efecte real per PSM sobre els resultats negatius, el compromís organitzatiu i la ciutadania organitzativa. A més, també trobem que les variables contextuals, l'origen legal i la corrupció del país, juntament amb les variables relacionades amb la mesura, afecten a cada una de les cinc relacions d'una manera única.

Link a continuació: http://www.ub.edu/irea/working_papers/2018/201825.pdf