Cambiar idioma

2013

 


2013 Barcelona Workshop on Regional and Urban EconomicsAQR-IREA organitza el Workshop en Agglomeration Economies, els dies 28 i 29 de novembre a la Facultat d'Economia i Empresa.

L'objectiu del Workshop és reunir els millors treballs d’investigació relacionats amb l’economia d’aglomeració i l’economia urbana en general.

La ponència serà a càrrec de Mark Partridge (Ohio State University), amb la presentació “Using Agglomeration Economies in a Policy Context.”

 
Per a més informació:
[+]
 Evaluation of public policies for Sustainable Long-Term Care in Spain Workshop
 

El Grup de Recerca Riskcenter-IREA organitza el Evaluation of public policies for Sustainable Long-Term Care in Spain Workshop, que tindrà lloc els dies 4 i 5 de juliol a la Facultat d’Economia i Empresa.

Organitzat juntament amb  l’“International Long-Term Care Policy Network”, el seu principal objectiu és proporcionar un fòrum per investigadors en l’àmbit del “Long-Term Care Policy in Spain”.

Les presentacions seran impartides per destacats experts, com per exemple Adelina Comas-Herrera (PSSUR, London School of Economics), Antonio Rivero (Universitat Autònoma de Barcelona), Maria Angeles Tortosa (Universitat de València) i Montserrat Guillén (Riskcenter, Universitat de Barcelona).

Per veure més informació: [+]
 

 
 
Workshop on Telecommunications Economics
 
 
 
El Dr. Joan Calzada (GiM-IREA) junt amb el Dr. Iñigo Herguera (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) van organitzar el Workshop on Telecommunications Economics el dia 13 de març a la Sala de Recepcions de la Facultat d'Economia i Empresa.

Per veure el programa: [+]