Cambiar idioma
agenda
Informe d'Activitats
Irea amb xifres
  • 78  Investigadors   
  • 335  Seminaris IREA
  • 619  Publicacions
  • 249  Documents de treball IREA
Llegir més

Subscriu-te al Newsletter

IREA en xifres

  2005
 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012
2013 2014 2015 2016  2005-2016
Seminaris UB-IREA
 16 [+]  7 [+]  20 [+]  25 [+]  38 [+]  22 [+]  28 [+]  42 [+]  25 [+]  22 [+] 36 [+] 23 [+]  304
 Documents de Treball UB-IREA
 0  10 [+]  19 [+]  11 [+] 27 [+]  16 [+]  26 [+]  24 [+]  25 [+]  31 [+]  28 [+] 14 [+]  231
Revistes en què es publica (a+b)  ND  ND  ND 81 81 81 81 81 81 87 136  150  150
Nacionals (a)  ND  ND  ND 16 16 16 16 16 16 17 44  46  46
Internacionals (b)
ND  ND  ND 65 65 65 65 65 65 70 92  104  104
 Projectes Europeus
 0  1 1 1  1 2 2 0 1 1 0  6  10 [+]
 Projectes Estatals  5  2  3  6  3  7  3  8  3  4 9  15  59 [+]
 Ajuts Recerca  2  5  2  5  4  10  9  7  3  1 11  13  61 [+]
Contribucions a Congressos ND ND ND ND ND 92 92 68 114 43 74  65 548
Publicacions en premsa ND ND ND ND ND 76 76 63 48 89 73  67  492
 Publicacions Revistes (a+b)  30 [+]  36 [+] 40 [+]  40 [+]  27 [+]  19 [+]  68 [+]  36 [+]  68 [+]  33 [+] 67 [+] 64 [+]  461
 Nacionals (a) 9  16  11  6  8  2  17  6 12  2 11  15  115
 Internacionals (b)  21  20  29  34  19  17  51  30  56  31  56  49 413
Profesors Visitants  ND  ND  ND ND ND ND ND ND ND 17 22 9  48
Premios  ND  ND  ND 8 8 8 8 2 3 3 8 2  50
 Defensa Tesis Doctorals  1  6  4  4  3  2  4  2  3  6 15 8  43 [+]

 

  
[+] Investigadors amb més cites ISI (2000-2011) (2011-2014)
[+] Investigadors amb més cites RePEC (2000-2011) (2011-2014)