Cambiar idioma
agenda
Informe d'Activitats
Irea amb xifres
  • 78  Investigadors   
  • 335  Seminaris IREA
  • 619  Publicacions
  • 249  Documents de treball IREA
Llegir més

Subscriu-te al Newsletter

GOMMEZ-PUIG NOMBRADA ASSESSORA TÈCNICA IBEX-35

Juny de 2019: Marta Gómez-Puig és la nova membre electa del Comitè Assessor Tècnic de l’IBEX-35, que és el principal indicador de l’índex borsari espanyol.

 

 

 

 

 

 

 

 

La professora Gómez-Puig va ser seleccionada per la seva àmplia experiència en investigació de mercats financers i publicacions d’alta qualitat. El Comitè Assessor Tècnic és responsable dels índexs i està format per un mínim de 5 i un màxim de 9 membres. En cas que el seu nombre sigui parell, el president tindrà un vot decisiu.

Les seves funcions són:

• (1) supervisar que el càlcul dels índexs es realitzi pel gestor d’acord amb aquestes Normes tècniques per a la composició i el càlcul dels índexs de la Societat de Bolsas vigents en cada moment,

• (2) per garantir, si escau, el bon funcionament dels índexs per utilitzar-los com a subjecció en el comerç de productes derivats,

• (3) Estudiar i aprovar, quan ho consideri oportú i en un període mai superior a 6 mesos, la re definició dels índexs.

•  (4) informar de qualsevol modificació referida al punt 3 d’aquestes Normes tècniques per al càlcul dels índexs.

El nomenament dels membres del Comitè Assessor Tècnic i del seu president i l'establiment del seu règim de funcionament correspon al Consell d'Administració de la Sociedad de Bolsas, S.A.

 

 

Vegeu més informació a:

 

http://www.bmerv.es/esp/SBolsas/MiembrosComiteTecnico.aspx