Cambiar idioma

agenda
Informe d'Activitats
Irea amb xifres
  • 100  Investigadors   
  • 254  Seminaris IREA
  • 397  Publicacions
  • 189  Documents de treball IREA
Llegir més
Subscriu-te al Newsletter

AQR-Lab estudia el "Desenvolupament de la garantia juvenil a Catalunya: Caracterització de la població i disseny de l’avaluació d’impacte."

AQR-Lab estudia el "Desenvolupament de la garantia juvenil a Catalunya: Caracterització de la població i disseny de l’avaluació d’impacte."

data: 04/03/2016

 L’estratègia Europa 2020, té com objectiu el millorar el funcionament dels mercats de treball europeus proposant aconseguir una taxa d’ocupació del 75% per a les persones d’entre 20 i 64 anys al 2020. El punt de partida de l’economia catalana no és el més adequat ja que la proporció de joves que formen part del col·lectiu NOEF (que no estan ni ocupats ni en processos d’educació o formació) amb edats compreses entre els 16 i els 29 anys ha anat creixent de manera sostinguda durant la crisi i s’ha situat a nivells alarmants.

En aquest estudi es caracteritza la població NOEF a Catalunya, així com els joves inscrits al registre de garantia juvenil i que han participat a les diferents accions impulsades pel SOC. Així mateix, es fixen les bases metodològiques per a realitzar una avaluació d’impacte de les mesures executades durant 2016, un cop aquestes hagin finalitzat.

El treball ha estat realitzat pel Laboratori de transferència d’Economia Aplicada (AQR-Lab) de la UB.

 

 Per a més informació.