Cambiar idioma
agenda
Informe d'Activitats
Irea amb xifres
  • 78  Investigadors   
  • 335  Seminaris IREA
  • 619  Publicacions
  • 249  Documents de treball IREA
Llegir més

Subscriu-te al Newsletter

Ajuts Recerca

2016

 

Title: Subvenció per a estada en centres estrangers, inclòs programa 'Salvador de Madariaga'.
Institution: UB
Inv. Pral: Vicente Royuela Mora

 

2015
Title: Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional (AQR-IREA) - 2014SGR1362
Institution: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Inv. Pral: Enrique López

Title: Europe as a global actor: the relation between Europe and East and Southneighborhood countries
Institution: Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència, Universitat de Barcelona
Inv. Pral: Jordi Suriñach

Title: improving inclusion and labour market Transition for young adults in Europe through Life Long Learning
Institution: Ministerio de Economía y Competitividad
Inv. Pral: Jordi Suriñach

Title: Cualificación profesional del actuario: estudio internacional comparado
Institution: Universitat de Barcelona
Inv.Pral: Miguel Angel Santolino Prieto

Title: El impacto del endeudamiento público sobre el crecimiento económico en los países de la UEM
Institution: Ministerio de Economía y Hacienda
Inv. Pral: Marta Gómez Puig

Title: La responsabilitat patrimonial de la administració: motiu de sobreoferta dels partenariats
publico-privats?
Institution: Escola Administració Pública de Catalunya
Inv. Pral: Daniel Albalate

Title: Governs i mercats
Institution: Secretaria General de Recerca-Generalitat de Catalunya (SGR2014-325)
Inv. Pral: Germà Bel

Title: Métodos Cuantitativos para la medición y valoración de riesgos en empresas aseguradoras
Institution: Ministerio de Economía y Competitividad, Subdirección General de Proyectos de
Investigación, Proyecto de Investigación
Inv. Pral: Mercedes Ayauso Gutiérrez

Title: Anàlisi cost-benefici de l'adaptació funcional de la llar en persones grans
Institution: Obra Social la Caixa, Proyector Recercaixa 2012
Inv. Pral: Montserrat Guillén Estany

Title: Riesgos dependientes y aplicacions. (ECO2013-48326-C2-1-P)
Institution: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa Estatal de Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, modalidad 1, Proyectos de I+D
Inv. Pral: Mercedes Ayuso Gutiérrez
 
2014
Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020.  
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
2013
Ajuts en el marc del Programa de Retenció del Talent 2013  
PETER GUNTHER CLAEYS ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona  
 
Contractació d'un tècnic de suport a la recerca de la UB del Grup 3. Referència del grup de recerca consolidat 2009SGR564  
BIBIANA BARNADAS VILA ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
Subvenció per a estada en centres estrangers, inclòs programa 'Salvador de Madariaga'. Estada a Cornell University (EEUU)  
GERMA MANEL BEL QUERALT ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
MDUC - Ministerio de Educación
PRX12/00071
 
2012
Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2011.  
MONTSERRAT GUILLEN ESTANY ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) FICR - Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 
 
Estada a Humboldt University  
HELENA CHULIA SOLER ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR
2011BE101090
 
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2012.
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)  
UBAR - Universitat de Barcelona
 
Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca  
MANUEL ARTIS ORTUÑO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona  
 
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2012.  
ROSINA MORENO SERRANO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona
   
Worshop On Regional and Urban Economics: Innovation and Regional Economic Performance  
ROSINA MORENO SERRANO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2012ARCS100271
 
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2012.
RAUL RAMOS LOBO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)  
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
2011
Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2010.  
GERMA MANEL BEL QUERALT ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial) FICR - Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)   
 
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2011.
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)  UBAR - Universitat de Barcelona
 
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2011.     
ROSINA MORENO SERRANO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona  
 
  
Finançament per l'elaboració de propostes i la negociació de projectes adreçats a convocatòries del 7è programa marc liderades per grups de recerca reconeguts de Catalunya.  
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
 
WORKSHOP ON REGIONAL AND URBAN ECONOMICS: Inequality and Regional Growth and Cohesion  
RAUL RAMOS LOBO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
Beques per a la realització de treballs individuals a Catalunya i/o a la resta de l'estat(DOGC 30.01.2012, Núm. 6055)  
JOSEP LLUIS CARRION SILVESTRE ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) IEAT - Institut d’Estudis Autonòmics  
  
Atorgament d'ajut al projecte: Determinants i efectes de l'externalització del servei de transport local a Catalunya: oferta, propietat i qualitat  
GERMA MANEL BEL QUERALT ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya   
 
Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca
RAUL RAMOS LOBO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) 
UBAR - Universitat de Barcelona  
  
Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca  
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
2010
Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2009.  
JOSEP LLUIS CARRION SILVESTRE ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) FICR - Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)
   
Congreso de la Asociación Española de la Economía energética  
LAURA FERNANDEZ VILLADANGOS ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial) VI UBAR - Universitat de Barcelona    
Workshop on regional and urban economics: Empirical Methods and Applications  
ENRIQUE LOPEZ BAZO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
51st Conference of the European Regional Science Association  
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
Ajut per a l'organització d'accions mobilitzadores 2010(ARCS-DGR): Workshop on Regional and Urban Economics: Empirical Methods and Applications
ENRIQUE LOPEZ BAZO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) 
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2010 ARCS1 00074
 
Determinants de l'abandonament universitari en les dones i factors diferencials existents envers els homes  
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
ICAD - Institut Català de les Dones (ICD)   
 
Ajut a l'acció ARAFI-projectes: 'Assimilació, integració laboral, domini de l'idioma i segregació residencial
RAUL RAMOS LOBO ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola).  
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2010 ARF1 00044
 
Contractació d'un tècnic de suport a la recerca de la UB del Grup 3. Referència del grup de recerca consolidat 2009SGR00564
BIBIANA BARNADAS VILA ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola).  
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
Ajut per a l'organització d'accions mobilitzadores 2010(ARCS-DGR): VI Congrés de l'Associació Espanyola de l'Economia Energpetica  
LAURA FERNANDEZ VILLADANGOS ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial) AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2010 ARCS1 00221
 
Ajut per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)  
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
2009
Ajuts per al finançament de l'elaboració de propostes i la negociació de projectes adreçats a convocatòries del 7è programa marc liderades per grups de recerca reconeguts a Catalunya (DOGC 09.04.32009) 
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
LiderEU 2007-2
Ajut per a l'organització d'accions mobilitzadores 2009 (ARCS-DGR), primer termini: Cicle de Seminaris de l'Institut de Recerca en Economia Aplicada, Regional i Pública. 
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2009ARCS100131
Ajut per a l'organització d'accions mobilitzadores 2009 (ARCS-DGR), primer termini: Workshop on Knowledge flows, firms location, regional productivity and Intangible assets. 
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2009ARCS100132
El cost del darrer viatge: concentració, competència i interacció entre sector públic i privat en els serveis funeraris. 
GERMA MANEL BEL QUERALT ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya   
 
2008
Ajuts per al finançament de l'elaboració de propostes de projectes adreçades a convocatòries del 7è Programa Marc liderades per grups de recerca universitaris reconeguts de Catalunya. 
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
 
Ajut per a la realització del projecte "Estabilitat macroeconòmica i descentralització fiscal a les CCAA espanyoles" (DOGC 30.05.2008) 
JOSEP LLUIS CARRION SILVESTRE ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) DIIP - Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya   
 
Ajuts accions mobilitzadores: Cicle de Seminaris de l'Institut de Recerca en Economia Aplicada, Regional i Pública (DOGC 04.05.2009)  
JORDI SURIÑACH CARALT ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2008ARCS100128
 
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2008  
JOAN CALZADA AYMERICH ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
UBAR - Universitat de Barcelona  
 
Ajuts accions mobilitzadores 2008 (segon termini): XI Jornadas de Economia Internacional (DOGC 04.05.2009)  
JOSEP LLUIS CARRION SILVESTRE ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2008ARCS200076
 
2007
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Incentivació de la Intensificació de l'activitat investigadora 2007  
GERMA MANEL BEL QUERALT ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
UBAR - Universitat de Barcelona
    
Contractació d'un tècnic de suport a la recerca de la UB del Grup 3. Referència del grup de recerca consolidat 2005SGR00436.  
BIBIANA BARNADAS VILA ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
UBAR - Universitat de Barcelona    
 
2006
Ajut al projecte: 'Local Government Reform Privatization...'  
GERMA MANEL BEL QUERALT ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya
   
Ajut al 'European Group of Risk...'
MONTSERRAT GUILLEN ESTANY ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola).   AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR   
2006/ARCS1/00025
 
Ajut al projecte: 'Economia política de la contractació externa: anàlisi econòmica i evidència empírica. DOGC 1.2.2006  
GERMA MANEL BEL QUERALT ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya   
Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE). (DOGC 10.4.2006)  
XAVIER FAGEDA SANJUAN ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial)
DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI   
 
Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE). (DOGC 10.4.2006)
JOAN CALZADA AYMERICH ( Política Econòm. i Estructura Econòm. Mundial) 
DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI   
 
2005
Atorgament d'ajuts per a estades de professors a l'estranger. Estada a Regne Unit (BOE 05/05/2005)  
VICENTE ROYUELA MORA ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola)
MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
    
Atorgament d'ajuts per a l'organització d'accions mobilitzadores (ARCS1-2005)  
MONTSERRAT GUILLEN ESTANY ( Econometria, Estadística i Economia Espanyola) DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI   
2005/ARCS1/00025